Cohousing Moos°Herk

2020-

medewerkers Tom Lanclus
stabiliteit UTIL struktuurstudies
technieken IRS studiebureau
landschapsontwerp LAND landschapsarchitecten

In opdracht van wooncoop ontwerpt ectv architecten het cohousingproject Moos°Herk in Sint-Lambrechts-Herk. Het projectgebied – bestaande uit een voormalig schoolsite en aanpalende weide – is in eigendom van de stad Hasselt en wordt via een erfpacht overeenkomst overgedragen aan wooncoop.

Het ontwerp speelt in op de directe context van de site die in het oosten wordt ontsloten via de Vorststraat en in het westen uitkijkt op een groen binnengebied. Het woonprogramma wordt op een compacte manier georganiseerd in drie langgerekte volumes. De schikking van de gebouwen is zodanig dat het project zich opent richting de straat en elke woning een zekere relatie heeft met de straat, soms rechtstreeks, soms vanop een afstand. Een centraal erf vormt het hart van de site. Het is de plek waar je toekomt, elkaar kunt ontmoeten en waar er veel leven plaatsvindt. Deze ruimte krijgt een groene invulling met centraal een grote wadi die zorgt voor de buffering van het regenwater en tegelijkertijd het karakter van de ruimte mee bepaalt. Aan de zuidwestelijke zijde wordt het groene karakter van het binnengebied doorgetrokken op de site in de vorm van een grote gedeelde tuin met onder andere een boomgaard. Losse beplantingsstructuren voorzien een filterende werking om de privacy van de units en bijhorende terrassen te vrijwaren.

Het project voorziet in totaal aan 33 woonentiteiten met een variatie in grootte en typologie. Het merendeel bestaat uit studio’s en units met 1 of 2 slaapkamers. Aanvullend zijn er ook een aantal gezinswoningen met 3 of zelfs 4 slaapkamers. Grenzend aan het centrale erf bevindt er zich ook een grote clusterunit met 6 kamers en gedeelde leefruimte en keuken. Alle units worden ontsloten via een buitencirculatie van passerelles en buitentrappen die vertrekken van op het erf.

Het collectieve programma wordt niet geconcentreerd op één plek maar is verspreid over het project. Nabij het toekomen op het centrale erf is er een grote ontmoetingsruimte waar bewoners samen kunnen koken, eten en bijpraten. Deze collectieve leefruimte heeft zowel een relatie met het centrale erf als met de tuin en grenst aan een groot overdekt terras dat de beide buitenruimtes met elkaar verbindt. Op de verdieping is er een ruime badkamer met ligbad die gebruikt kan worden door alle bewoners maar ook wordt gedeeld met de gasten van de twee aangrenzende logeerkamers.

De noordelijke kop van het bestaande gebouw aan de Vorststraat – dat ooit dienst deed als gemeentehuisje voor de deelgemeente – wordt behouden en gerenoveerd tot collectieve ruimtes. Op het gelijkvloers is er wasserette in combinatie met een ontspanningsruimte en op de verdieping situeren zich twee polyvalente (hobby)ruimtes. Het volume onder het dak wordt gebruikt als een droogzolder. Samen met het buurtpleintje voor dit gebouw vormt het gemeentehuisje een actieve link met de buurt.

Achteraan op het perceel wordt een deel van de voormalige schoolgebouwen omgevormd tot tuinbergingen, een atelierruimte en een tuinkamer voor moestuiniertjes.